>> 10 juni - Autorodeo

Huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het Hengevelde 2016 terrein aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Tevens is op dit festival de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de plaatselijke verordeningen. Wanneer u naar Hengevelde 2016 komt en daardoor aanwezig bent op het terrein, gaat u akkoord met dit reglement.

Eigen risico

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Zomerfeesten Hengevelde en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Glaswerk

Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het feestterrein.

Drank

 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten de poorten te nemen.
 • Alle drankconsumpties worden direct met de daarvoor beschikbare penningen te worden afgerekend.
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar
 • Legitimatie verplicht. Indien een bezoeker kan aantonen dat hij 18 jaar of ouder is kan een alcoholbandje worden aangebracht om de pols waardoor het barpersoneel bevoegd is aan de persoon zwak alcoholische drank te verschaffen bij de daarvoor beschikbare uitgiftepunten. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren.

Alcohol

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Stichting Zomerfeesten Hengevelde wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd.

Drugs

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit of verhandelen zult u zonder pardon worden overgedragen aan de politie.

Roken

Het is wettelijk niet toegestaan in de gesloten ruimten ( tenten) te roken ook de niet roker stelt dit erg op prijs.

Vervoer

Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Fietsen en scooters zijn niet toegestaan op het feestterrein. Voor bezoekers die van ver komen wordt parkeergelegenheid geregeld.

Overige

 • Bij bezoekers onder de 18 jaar kan bij twijfel op dronkenschap een alcohol blaast test af worden genomen.
 • Tassen worden niet toegelaten op het terrein.
 • Huisdieren worden ( om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
 • Personen in clubkleding (motorclubs of voetbal) worden niet toegelaten tot het evenemententerrein
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd.
 • Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het festivalterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke, toestemming van Stichting Zomerfeesten Hengevelde.
 • Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar , seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/ moddergooien, vervuilingen/of vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen zal niet worden getolereerd, de toegang tot het terrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u verhaald worden.
 • Op diverse plaatsen op het festival terrein hangen camera’s dit om te waken voor uw en onze veiligheid, bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.
 • Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik

Ongewenst gedrag en strafbare feiten

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het Zomerfeest terrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie.

© 2017 ZomerFeesten Hengevelde. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search